HOW MUCH YOU NEED TO EXPECT YOU'LL PAY FOR A GOOD ประกันภัยรถยนต์

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good ประกันภัยรถยนต์

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good ประกันภัยรถยนต์

Blog Article

ลุ้นรับรางวัล โค้ดส่วนลดเงินสดเติมน้ำมันช็อปปิ้งออนไลน์ และดีลพิเศษจากร้านค้าโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

ซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ กับแอกซ่า ทุกที่ทุกเวลา

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่

ทั้งหมด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายละเอียด พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันรถยนต์ภาคบังคับ)

กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์

หลังจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัย จะมีผลคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยในกรณีความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก เฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันแจ้งให้บริษัทไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีเท่านั้น โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์เมื่อบริษัทฯส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถคันเอาประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีแผนรองรับ และครอบคลุมทุกบริการเพื่อคุณเสมอ

“ประกันภัย” เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีรถส่วนตัวไม่อยากใช้ แต่จำเป็นต้องมีไว้เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดอุบัติเหตขึ้นมา ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุด แม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ประกันจะเป็นคนที่ค่อยเคลียร์และแก้ปัญหาให้ ดังนั้นประกันภัยรถยนต์จึงสำคัญมากสำหรับคนที่มีรถส่วนตัว ซึ่งในวันนี้

ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เช่น อยากได้ความคุ้มครองที่ดี ราคาเบี้ยที่ตอบโจทย์ หรือชั้นประกัน แล้วแต่ละชั้นประกันรถยนต์แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติรวมน้ำท่วม

* หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

ชดเชยรายได้ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคร้ายแรง ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยการเดินทาง ประกันชีวิต โปรโมชันประกันภัยทั้งหมด บริการและอื่นๆ

การบริหารจัดการคุกกี้ เราอนุญาตให้คุณปฏิเสธคุกกี้บางประเภทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละประเภทได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ รวมถึงสามารถปรับแต่งตัวเลือกของคุณต่าง ประกันภัยรถยนต์ ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงประสบการณ์การท่องเว็บและบริการที่เรามอบให้คุณได้

Report this page